Wycieczki, Wczasy, Wakacje nad morzem w Polsce

Propozycje miejscowości, atrakcje, aktywny wypoczynek

Gmina Kobylnica

02 września 2013r.

GMINA KOBYLNICA ...ściślej: tuż za Słupskiem (stąd przy pełnej nazwie - Słupska), ledwo 20 km od morza, u zbiegu dwóch pierwszorzędnych - drogowych (Szczecin - Gdańsk, Poznań - Słupsk) i kolejowych (Berlin - Szczecin -Gdańsk, Poznań - Piła - Ustka) szlaków komunikacyjnych jest powyższa gmina. Parę stów na wstępie Niezbyt wielka (24,5 tys. hektarów, 9 660 mieszkańców, 25 sołectw z 37 osadami rolniczymi), dosyć długo ciesząca się złą sławą zapyziałej jednostki administracyjnej Pomorza Środkowego, w ostatnich latach - przykład efektywności i dobrej roboty. Żeby nie być gołosłownym: komplet wodociągów, milionowe inwestycje proekologiczne (np. budowa kanalizacji sanitarnej), prawdziwy przełom w budownictwie jednorodzinnym, równie dynamiczny rozwój rzemiosła i przemysłu (z górą 700 podmiotów gospodarczych w r. 2001), coraz lepsza infrastruktura techniczna (gaz ziemny w Kobylnicy itd). Walory przyrodnicze i turystyczne Najkrócej: duże obszary leśne i pojezierne, nad wyraz czyste środowisko, bliskość wybrzeża Bałtyku w przysłowiowym zasięgu ręki (autobusy MZK, PKS i prywatne jeżdżą zewsząd non - stop). Bardziej konkretnie? Urzekające i nieskażone przemysłem zakątki. Zakątki ... Aż 31 % powierzchni ziemi kobyfnickiej to lasy pełne grzybów, jagód oraz zwierzyny łownej. W rzekach przepływających przez gminę można spotkać dorodne okazy ryb wędrownych. Ciekawostka d!a hobbistów: W stytzń i u nad Słupią co roku odbywają się makroregionalnC zawody wędkarsk ie. Dodatkowa atrakcja wspomnianej cząstki województwa pomorskiego to Park Krajobrazowy Dolina Słupi o unikalnych właściwościach przyrodniczych, z mnóstwem niepomiernie ciekawych monumentów natury. Rekomendowane szlaki turystyczne (z oznakowaniem) dla piechurów: *żółty (Słupsk - Bytów, 68 km, między Łosinem a Lubuniem „utkany" malowniczymi lasami), *czarny (wzdłuż doiin Wieprzy i Studnścy, tj. od Kozłówki do Krępy, z całym ciągiem sakraItów i osobliwości krajoznawczych). Skoro już o Krępie i Łosinie mowa. Znajduje się tam licząca 4 km ścieżka dzikiej flory, a obok niej pałac z XIX w. i przyległy doń piastowski podobno starodrzew, kawałek dalej rzeka Głażna - odwieczne miejsce tarła ryb łososiowatych, park podworski z drzewami - pomnikami przyrody oraz grobowcem byłego pana na tych włościach hr. Maxa von Zitzewitza; ponadto nowiusieńki most nad Słupią dla turystów zmotoryzowanych i rowerowych, poruszających się bajecznymi dróżkami via Krępa - Kwakowo -Żeikowo - Lubuń Raj dla wędkarzy stanowi szeroka, kręta, bystra Słupia przepływająca przez gąszcz lasów, łąk oraz meandry i koryta, w których można spotkać gigantyczne nierzadko głazy, progi, bystrza, mielizny. Tłoczno i gwarno jest w tym kącie subregionu zwłaszcza latem, podczas imprez rozrywkowych przygotowywanych przez organizatorów agroturystyki Samych turystów zwabia do gospodarstw agroturystycznych w okolicach siedziby gminy (adresy dotyczące Lubunia. Ścięgnicy czy Stanowiczek - na stronach internetowych UG lub w stowarzyszeniu Agrotur przy Urzędzie) nie tylko wspaniała flora. Także podziwiana i przez cudzoziemców (choćby Szwedów z zaprzyjaźnionej wsi gminnej Osthammar), unikatowa wręcz fauna. Bocian biały, czapla, żuraw, bóbr, troć... Szczypta historii. Zabytki „Kłania się" wiek XII i XIII. 200 lat później kronikarze odnotowują w gminie słynne rody ^'acłieckie: von Massowów, Boehnów, Puttkamerów, Zitzewitzów, a r. 1807... generałówSokolnickiego, r'ebuchowskiego. Jeśli chodzi o zabytki, bez wątpienia warto przyjrzeć się, goszcząc na ziemi słupskiej, kościołom 'Sierakowie i Kobylnicy (XIV wiek). Kwakowie (XV w.), Kuleszewie i Zębowie (XVI w.) oraz ocalałym ^rze pałacom, dworom i parkom podworskim z połowy XIX stulecia, wiejskim budowlom ^chulcowyrn na przykład w Kruszynie, Ścięgnicy i Wrzącej, resztkom ścięgnickiego grodu Słowiańskiego, grodzisku w sąsiedztwie Kończewa. Etc. Etc. Ma rację wójt gminy Kuliński. Wszędzie, poza trwałością i standardem materiałów, mistrzowskie wprost wykonawstwo. GMINA SMOŁDZINO W otulinie ruchomych wydm Ani chybi - ta jedna z najmniejszych (25,8 tys. ha, 14 wsi, osad, kilkuchaiupowych siedlisk) i najuboższych (rekordowe bezrobocie po byłych pegeerach, miesięczne dochody rzędu ... 295 zł) należy również do najsłabiej zaludnionych (3 720 mieszkańców, 14 osób na 1 km kw.) gmin województwie. Lecz dzięki temu - według 50 proc. botaników - zalicza się Smołdzińskie do najciekawszych, najurokiiwszych terenowych jednostek administracyjnych w kraju. Dr Wacław Florek z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej tak wyjaśnia to curiosum: „Za sprawą wspomnianych faktów przyroda zachowała się w postaci omal nieskażonej cywilizacją, wabiąc złaknionych kontaktu z naturą Krajobrazy w niewielkim tylko stopniu zmienione działaniem ludzi, zwykło się traktowaćjako pierwotne i „odwieczne". Łatwo w powyższej sytuacji unaocznić dominujące strefy pejzażowe. Są nimi: •południowa (3 pasma wzgórz morenowych -Wierzchocińskie, Żelazkie, Rowokolskie), •środkowa (obniżenia zajęte przez jeziora Gardno, Łebsko, Dołgie Wielkie i Małe oraz otaczające je bagniska i torfowiska z wystającymi z nich wydmami śródlądowymi, klifami, wałami jeziornymi etc), •północna (młode geologicznie mierzeje - gardeńska i łebska wraz z licznymi formami wydmowymi, poza tym plażą morską i podwodnymi „marenezjami" lub „rewalami"). Pomerania co się zowie Zakwalifikować do nie] można teren, który rozciąga się wzdłuż gmin Ustka, Słupsk, Główczyce, Wicko, Łeba, jak i wokół jezior Gardno, Łebsko (vide Nizina Gardeńsko - Łebska). Przecinają go rzeki Łupawa, Pustynka i Brodniczka, skąd raptem 30 kilometrów do Słupska i tylko 6 km od brzegów Bałtyku. Dotarcie tam ułatwiają wygodne połączenia drogowo - kolejowe No i, bez wątpienia, rzecz pierwszorzędnej wagi: gościmy w sercu ziemi Slowtńców - Ziemia smokJzińska od r. 1967 zwie się Słowińskim Parkiem Narodowym, gdyż - tłumaczy wicewójt Andrzej Wróbel, były wieloletni dyrektor SPN - jest on przyrodniczym unikatem jako światowy rezerwat biosfery UNESCO. Park, o którym mowa, zajmuje 18 069 hektarów (notabene 5 350 pod ścisłą ochroną}. Leży w gminach środkowopomorskich: fceba, Główczyce, Smołdzino (50 % powierzchni!), obejmuje Mierzeję Łebską, jez. Gardno, Łebsko i stosunkowo długi pas wybrzeża aż po ujście Łupawy do M. Bałtyckiego. Tu znajdują się najrozleglejsze w tej części Europy ruchome (przemieszczające się o 2 - 10 m rocznie) wydmy, „strzelające w niebo" na wysokość 50 m, z bardzo wieloma ... cmentarzyskami drzew i krzewów. Parę ciekawostek o żywej fiorze. Zdecydowany prym wiedzie Typowa roślinność wydmowa, m.in. z mikołajkiem i wydmuchrzycą nadmorską. W zagłębieniach śródwydmowych spotkać można rośliny torfowiskowe z dwoma kuriozami: widłakiem torfowym i rosiczką Wreszcie - przymorski bór sosnowy. Fauna? Przede wszystkim mnóstwo rzadkich, częstokroć ginących ptaków wodnych; w pełnym tego słowa znaczeniu ostoja fruwaczy przeiotnych. Jeszcie jedno warte, naszym zdaniem, odnotowania: przepiękne, urzekające wprost swoją historią zabytki słowiańskiej kultury materialnej. Ot, chociażby latarnia morska w Czołpinie z 1894 r. (95 m, widoczność 21 mil), święta góra pierwszych Słowian - flowokół, skansen (od 1963 roku) rdzennych mieszkańców parkowych pustków w Klukach, smołdzińskie Muzeum Przyrodnicze, przystań fanów żeglarstwa w Łebie, 140 km oznakowanych szlaków turystycznych - to tylko niektóre z powodów, dla jakich opłaca się albo raczej trzeba do gminy smołdzińskiej przyjechać. Inne atrakcje turystyczno-wczasowe Najzwięźlej, hasłowo: Grzyby i leśne runo wszelkiej maści. Chmary ptactwa i zwierzyny łownej. Ryb (nawet pstrągów!) więcej niż dostatek. Dalej: Doskonały mikroklimat (powietrze zawierające jod i sól). Krystaliczne jeziora, rzeki (z windsurfingiem i in. sportami wodnymi). Trakty niezapomnianych wędrówek pieszych oraz przejażdżek konnych i rowerowych ph. „Szlakiem zwiniętych torów". Zabytkowe kościoły w Smołdzinie (z 1632) i Gardnie Wielkiej (1 poł. XIX stuleci a). Na koniec baza noclegowa i żywieniowa Jakie obiekty? Przeważnie gospodarstwa agroturystyczne (Smołdzino, Gardna W., Łokciowe i ... niemal wszystkie pomniejsze wioski), schroniska szkolno-młodzieżowe (Gardna, Smołdzino, Smołdziński Las), pola namiotowe (Smołdziński Las, Płyta Rekowska koło Gardny), ośrodki wypoczynkowe (OW PTTK w Smołdzinie), gościniec Pod Rowokołem Danuty i Eugeniusza Bernackich również ze Smołdzina. Gastronomia? Prócz wyżej wymienionych kwater - aż 11 lokali (Smołdzino - 5, Gardna - 3, Czołpino - 2, Smołdziński Las - 1). Wydaje się, że powinno starczyć... Zapraszamy w imieniu wójta Wróbla. Zachęcamy ze swej strony do odwiedzin i pobytu na ziemi smołdzińskiej przez okrągły rok! Jeszcze pewien „drobiazg". - Jesteśmy także - wtrąca w rozmowie gospodarz gminy - zainteresowani kupnem bądź inwestowaniem w nieruchomości i wolne działki pod budownictwo wczasowo - turystyczno - rekreacyjne- Oto ich najlapidarniejszy, prawie statystyczny rejestr Smołdzino -12, Bukowa - 4, Gardna W. -2, Gardna Mała i Smołdziński Las - po 1. Mają potencjalni kontrahenci w czym wybierać. A znając z bliska, na co dzień wójtowy pakiet sprzedażnych placów budowy nie omieszkamy powiedzieć: w to graj, im szybciej tym lepiej. Gra bowiem warta ze wszech miar nawet niesakrainej świeczki.

ocena 4,7/5 (na podstawie 3 ocen)

wczasy, Noclegi, jeziora, rzeki, Bałtyk, Wybrzeże, Pomorze Środkowe, Szczecin, Gdańsk, Słupsk, Kobylnica, Ustka, Wczasy, wypoczynek, Zabytki, Atrakcje