Wycieczki, Wczasy, Wakacje nad morzem w Polsce

Propozycje miejscowości, atrakcje, aktywny wypoczynek

 

Sulęczyno

20 czerwiec 2012r.

Sulęczyno (51 km). We wczesnym średniowieczu graniczna osada kasztelanii chmieleńskiej, później okręgu mira-chowskiego. Były to dobra rycerskie, od XVI w. własność rodziny Heidensteinów. Znany jest Reinhold Heidenstein, sekretarz królewski i historyk czasów Stefana Batorego. Portret jego i żony jego Teresy z Konarskich zobaczyć można na tablicy epitafijnej w północnej nawie obiegowej katedry w Oliwie. Reinhold zmarł w 1620 r. W 1751 r., po wygaśnięciu rodu Heidensteinów, dobra tutejsze przeszły w ręce Łaszewskich. Rodzina ta wyzyskiwała z bezwzględnością poddanych chłopów, nawet w okresie zaboru pruskiego, tak że uciskani ratowali się zanosząc skargi do króla. Czytamy w takiej skardze