Wycieczki, Wczasy, Wakacje nad morzem w Polsce

Propozycje miejscowości, atrakcje, aktywny wypoczynek

 

Kolbudy

20 czerwiec 2012r.

Kolbudy (15 km). Nazwa wsi pochodzi od istniejących tu w średniowieczu bud węglarzy, wypalających węgiel drzewny. Jest to pod koniec XIV w. pięciowłókowy przysiółek wsi Bielkowo, którą w 1395 r. nadał Konrad v. Jun-gingen kartuzom. O cenne te dobra ubiega się w XVI w. 1 zagarnia je kasztelan gdański Jan Kostka, lecz w 1595 r. kartuzi odzyskują swoją własność. Na terenie Kolbud w rejonie ujścia bystrego potoku Reknica (niegdyś Ząbrzyca) około 1597 r. dzierżawca gdańszczanin Detlof Tham, założył kuźnicę. To był początek osady Górne Kolbudy. Później uzyskuje dzierżawę w dzisiejszych Dolnych Kolbudach burmistrz gdański A. Borckman, a w 1640 r. Tomasz Uphagen. W pierwszej połowie XVII w. stanęła w