Wycieczki, Wczasy, Wakacje nad morzem w Polsce

Propozycje miejscowości, atrakcje, aktywny wypoczynek

Kaszubi, Kaszuby i Kaszubskość

24 lipca 2013r.

Kaszubi, Kaszuby i Kaszubskość RYS HISTORYCZNY Syntetyczne przedstawienie historii Kaszub i Kaszubów (z mojego punktu widzenia jako Kaszuby) jest zadaniem wielokrotnie trudniejszym niż napisanie przewodnika. Wynika to z faktu, że wszyscy historycy, zajmujący się dotąd Kaszubami, reprezentowali polski lub niemiecki punkt widzenia i wszystkie wydarzenia oraz procesy interpretowali pod kątem polskiej lub niemieckiej racji stanu.

Kaszubi, Kaszuby i Kaszubskość ...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Zwiedzamy Kościerzynę

20 czerwca 2012r.

Najciekawszym i zapewne najstarszym obiektem architektonicznym miasta jest ładna, usytuowana przy północno-wschodniej pierzei Placu 1 Maja siedziba Prezydium MRN. W górnej kondygnacji tego budynku mieścił się już w 1733 r. zbór ewangelicki, do, czasu zbudowania nowego na rynku. Czas powstania tej kamieniczki, zapewne od początku przeznaczonej na ratusz, nie jest znany. Wybiegająca z Placu 1 Maja ku południo-wschodowi ulica Gdańska prowadzi do położonego przy niej hotelu z restauracją i kawiarnią. Skręcająca obok hotelu w prawo uliczka prowadzi na Plac Wolności, miejsce postoju autobusów PKS. Niegdyś na tym

Zwiedzamy Kościerzynę...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Kościerzyna

20 czerwca 2012r.

KOŚCIERZYNA jest miastem powiatowym liczącym około 13 000 mieszkańców oraz stacją kolejową na linii Gdynia — Bydgoszcz, węzłem komunikacji autobusowej obsługującej okoliczne miejscowości, umożliwiającej dojazdy do Gdańska, Gdyni, Koszalina, Olsztyna, Zielonej Góry, Ustki i innych. Ważniejsze adresy: Hotel — ul. Gdańska 15, tel. 433; schroniska młodzieżowe w Liceum Pedagogicznym — ul. Wybickiego 2 (46 miejsc) i Szkole Podstawowej Nr 2 — ul. 22 Lipca (46 miejsc); restauracja i kawiarnia — ul. Gdańska 15; bar — ul. Bieruta 34; bar ekspres — PI. 1 Maja; stacja benzynowa — ul. 3 Maja 14; poczta — ul. 3 Maja 3; N B P — ul. 3 Maja; Pogotowie Ratunkowe — tel. 300; MO — tel. 97. PTTK — ul. 3 Maja, tel. 624; PKKFiT — ul. 3 Maja, tel. 702. Miasto

Kościerzyna...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Kolbudy

20 czerwca 2012r.

Kolbudy (15 km). Nazwa wsi pochodzi od istniejących tu w średniowieczu bud węglarzy, wypalających węgiel drzewny. Jest to pod koniec XIV w. pięciowłókowy przysiółek wsi Bielkowo, którą w 1395 r. nadał Konrad v. Jun-gingen kartuzom. O cenne te dobra ubiega się w XVI w. 1 zagarnia je kasztelan gdański Jan Kostka, lecz w 1595 r. kartuzi odzyskują swoją własność. Na terenie Kolbud w rejonie ujścia bystrego potoku Reknica (niegdyś Ząbrzyca) około 1597 r. dzierżawca gdańszczanin Detlof Tham, założył kuźnicę. To był początek osady Górne Kolbudy. Później uzyskuje dzierżawę w dzisiejszych Dolnych Kolbudach burmistrz gdański A. Borckman, a w 1640 r. Tomasz Uphagen. W pierwszej połowie XVII w. stanęła w

Kolbudy...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Cmentarzysko Węsiorskie

20 czerwca 2012r.

Cmentarzysko z wczesnego okresu rzymskiego (I—II w.n.e.) w Węsiorach nad Jeziorem Długim; tu kurhan 16 z kręgami koncentrycznymi, w obrębie których na pierwszym planie kurhan 12. w tym 110 grobów płaskich, 20 kurhanów i 4 kręgi kamienne. Objęto badaniem 60 arów nad Jeziorem Długim, a nadto znaleziono w okolicy 25 stanowisk archeologicznych, a więc cmentarzysk z kurhanami i grobami płaskimi oraz szereg osad pochodzących z dwu ostatnich okresów

Cmentarzysko Węsiorskie...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Sulęczyno

20 czerwca 2012r.

Sulęczyno (51 km). We wczesnym średniowieczu graniczna osada kasztelanii chmieleńskiej, później okręgu mira-chowskiego. Były to dobra rycerskie, od XVI w. własność rodziny Heidensteinów. Znany jest Reinhold Heidenstein, sekretarz królewski i historyk czasów Stefana Batorego. Portret jego i żony jego Teresy z Konarskich zobaczyć można na tablicy epitafijnej w północnej nawie obiegowej katedry w Oliwie. Reinhold zmarł w 1620 r. W 1751 r., po wygaśnięciu rodu Heidensteinów, dobra tutejsze przeszły w ręce Łaszewskich. Rodzina ta wyzyskiwała z bezwzględnością poddanych chłopów, nawet w okresie zaboru pruskiego, tak że uciskani ratowali się zanosząc skargi do króla. Czytamy w takiej skardze

Sulęczyno...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

wszystkie wpisy